ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ

Ειδίκευση: Νομική υποστήριξη σε θέματα εμπορικών εταιρειών. Συμβουλευτική υποστήριξη σε ζητήματα ανακύπτοντα από εμπορικές, δραστηριότητες,  συναλλαγές και  εταιρικές  αντιδικίες.. Χειρισμός υποθέσεων  με  σύνθετο  αντικείμενο  και  διεθνείς  συναλλαγές . Νομικός σύμβουλος και εκπρόσωπος αλλοδαπών εταιρειών. Σύνταξη και διαπραγμάτευση διεθνών συμβάσεων. Σύνταξη συμβάσεων, κατασκευής, μελετών και έργων μεταξύ ιδιωτών και με φορείς του Δημοσίου. Σύνταξη συμβάσεων χορηγιών. Νομική σύμβουλος εταιρειών επί όλων των ζητημάτων που άπτονται του εμπορικού δικαίου και της οργάνωσης και λειτουργίας τους. Υπήρξε Νομική Σύμβουλος του Υπουργού Τουρισμού κατά τα έτη 1994-1995. Επίσης κατά τα έτη 1994- 1998 απασχολήθηκε με σύμβαση παροχής νομικών υπηρεσιών με το Υπουργείο Τουρισμού και κατόπιν με το Υπουργείο Ανάπτυξης. Νομική υποστήριξη της Επιτροπής Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο. Σύνταξη και διαπραγμάτευση συμβάσεων με το Δημόσιο, τους Δήμους και τις δημοτικές επιχειρήσεις. Νομική υποστήριξη σε διαδικασίες διεθνών διαγωνισμών. Διαχείριση ζητημάτων που προκύπτουν εκ της εφαρμογής διακρατικών συμβάσεων περί αποφυγής διπλής φορολογίας. Χειρισμός ζητημάτων που άπτονται off –shore εταιρειών στην Ελλάδα και διεθνώς. Σύνταξη γνωμοδοτήσεων και συμβάσεων ειδικού αντικειμένου. Διαδικασία εισαγωγής εταιρειών στο Χ.Α.Α.