ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΛΙΟΣ

Εξειδίκευση στο ποινικό δίκαιο. Διευθύνει το δικαστηριακό τμήμα του γραφείου που ασχολείται με τις ποινικές υποθέσεις και την αστική αντιδικία. Έχει παρασταθεί σε σημαντικές ποινικές υποθέσεις ενώπιον των ανώτερων Δικαστηρίων της χώρας καθώς και στον Άρειο Πάγο με ιδιαίτερη ενασχόληση με το οικονομικό έγκλημα.
Χειρίζεται επίσης αστικές υποθέσεις ενώπιον των Δικαστηρίων της Αθήνας καθώς και του Αρείου Πάγου.
Υποστήριξη και εκπροσώπηση ενώπιον των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων.
Νομικός σύμβουλος σε εταιρίες ενεργειακές, κατασκευαστικές , χρηματιστηριακές, επενδυτικές και αθλητικές, του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, αναφορικά με τους ανωτέρω τομείς ενασχόλησης.