Εμπορικά σήματα και αθέμιτος ανταγωνισμός:
Συμβουλές σχετικά με την έγκριση χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών ελέγχων
Υποβολή και καταχώρηση (σε εθνικό, κοινοτικό και διεθνές επίπεδο)
Τήρηση εθνικών και αλλοδαπών χαρτοφυλακίων εμπορικών σημάτων, συμπεριλαμβανομένων ανανεώσεων και διαχείρισης χαρτοφυλακίου και  επιβολής του νόμου σε  διεθνές επίπεδο
Αμφισβήτηση εμπορικών σημάτων (δίωξη και υπεράσπιση)
Κατάργηση εμπορικών σημάτων
Αντιδικίες σχετικά με το δίκαιο εμπορικών σημάτων και αθέμιτου ανταγωνισμού
Απομιμήσεις
Συμβάσεις εμπορικών σημάτων όπως π.χ. μεταβίβαση, παραχώρηση αδείας (συμπεριλαμβανομένης της παραχώρησης άδειας εμπορικής εκμετάλλευσης πραγματικής ή πλασματικής προσωπικότητας), επεκτάσεις μάρκας, κατασκευή επώνυμων αγαθών τρίτων βάσει σύμβασης
Νομικός έλεγχος
Δικαιώματα δημιουργού και δικαιώματα επί βάσεων δεδομένων:
Κατοχύρωση και διατήρηση προστασίας δικαιωμάτων δημιουργού και το εύρος της προστασίας αυτή στην Ελλάδα και διεθνώς
Αντιδικία σε ζητήματα δικαιωμάτων δημιουργού και δικαιωμάτων επί βάσεων δεδομένων
Προστασία κατά των απομιμήσεων
Συμβάσεις παραχώρησης αδείας, δικαιοχρησίας (franchising) και εμπορικής εκμετάλλευσης
Βιομηχανικά σχέδια:
Υποβολή και καταχώρηση σχεδίων (σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο)
Αντιδικίες σχετικά με σχέδια
Συμβάσεις παραχώρησης αδείας, δικαιοχρησίας (franchising) και εμπορικής εκμετάλλευσης
Ευρεσιτεχνίες:
Υποβολή και καταχώρηση
Αντιδικίες και δίκες ανάκλησης
Επικύρωση Ευρωπαϊκών Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας
Αντιμετώπιση ζητημάτων ευρεσιτεχνίας που προκύπτουν στα πλαίσια εταιρικών συναλλαγών
Μεταβίβαση και παραχώρηση άδειας χρήσης τεχνολογίας που προστατεύεται από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας
Ονόματα διαδικτυακών τόπων:
Καταχώρηση
Μεταβίβαση
Αντιδικίες και εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης διαφορών
Συναλλαγές σχετικά με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και νομικός έλεγχος