Υποθέσεις
Οικονομικού Εγκλήματος: Απάτη, Χρηματιστηριακή Απάτη, Υπεξαίρεση
Παράβασης κανονισμών Χ.Α. & Ε.Κ.
Περί των υπομνημάτων : Πλαστογραφία, Ψευδείς Βεβαιώσεις
Ποινικές Υποθέσεις διανοητικής ιδιοκτησίας
Στρατιωτικό Ποινικό 
Litigation / Αντιδικία
Ποινικές Υποθέσεις από Εργατικές Διαφορές