ΝΑΤΑΛΙΑ Κ. ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ

Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2010.

Απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο Εμπορικό και Εταιρικό Δίκαιο του Queen Mary University of London [LL.M. in Commercial and Corporate Law - Dissertation in EU Trade law: “Termination Compensation to Commercial Agents and Distributors in Greece and in the UK” (Distinction)]. Παρέχει συμβουλευτική και δικαστική υποστήριξη σε ποικιλία υποθέσεων, με εξειδίκευση στο Αστικό Δίκαιο (είσπραξη απαιτήσεων, εμπράγματο δίκαιο), στο Εμπορικό Δίκαιο (διεθνείς εμπορικές συναλλαγές, συμβάσεις αντιπροσωπείας/διανομής, ζητήματα ευθύνης από ελαττωματικά προϊόντα), Εταιρικό Δίκαιο (σύσταση και πτώχευση εταιρειών, εταιρική διακυβέρνηση, δανεισμός επιχειρήσεων, project finance και ζητήματα εργατικού δικαίου) και στο Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Προστασία εμπορικών σημάτων και ευρεσιτεχνιών).

Γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά

email: kouloubi@4law.gr