ΘΕΟΔΩΡΑ Χ. ΚΡΙΣΠΗ

Μέλος του Δ.Σ.Α. από το 2007
Απόφοιτος Νομικής Σχολής - Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Μεταπτυχιακό στο Εμπορικό Δίκαιο - Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Εξειδίκευση : Συμβουλευτική και Δικαστηριακή δικηγορία στο Αστικό Δίκαιο (οικογενειακό, κληρονομικό, real estate), Εμπορικό Δίκαιο (Εταιρείες, Βιομηχανική –Πνευματική Ιδιοκτησία, Κεφαλαιαγορά), Δίκαιο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Γλώσσες : Αγγλικά, Ισπανικά, Γαλλικά