Το δικηγορικό γραφείο MPKE & Συνεργάτες, έχει συμπληρώσει ήδη είκοσι (20) και πλέον χρόνια δοκιμασμένης δημιουργικής πορείας στον χώρο της παροχής νομικών υπηρεσιών, με ιδιαίτερα ανταγωνιστική παρουσία.
Ως δικηγορικό γραφείο διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, υλικοτεχνική υποδομή και κυρίως στελέχωση που του παρέχει την δυνατότητα να αναλαμβάνει υποθέσεις και να προσφέρει υπηρεσίες που εντάσσονται στην ευρύτερη έννοια του δικαίου των επιχειρήσεων, τόσο στην Ελλάδα, όσο και εκτός αυτής, σε διάφορες χώρες της ΕΕ και της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, είτε αυτόνομα, είτε μέσω τρίτων δικηγορικών γραφείων, με τα οποία συνεργάζεται. Στον ευρύ κατάλογο των πελατών του γραφείου εντάσσονται φυσικά και νομικά, ημεδαπά και αλλοδαπά πρόσωπα, εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις, επενδυτικοί φορείς, πιστωτικά ιδρύματα κ.α.
Το γραφείο εκπροσωπεί διεθνείς πελάτες και υποστηρίζει και διενεργεί ποικίλες διασυνοριακές συναλλαγές, εντός και εκτός Ελλάδος. Διαθέτει έμπειρους και εξειδικευμένους δικηγόρους οι οποίοι καλύπτουν, τόσο ατομικά, όσο και συλλογικά επιμέρους τομείς του δικαίου των επιχειρήσεων, τόσο σε επίπεδο δικαστικής υποστήριξης, όσο και σε επίπεδο συμβουλευτικής – εξωδικαστικής υποστήριξης.