Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών
Συμβούλιο της Επικρατείας
Διοικητικό Εφετείο Αθηνών
Άρειος Πάγος
Υπουργείο Δικαιοσύνης
Curia
Βουλή των Ελλήνων
Εθνικό Τυπογραφείο
Άρειος Πάγος