Εταίροι
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΛΙΟΣ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ

 Συνεργάτες
ΘΕΟΔΩΡΑ Χ. ΚΡΙΣΠΗ
ΝΑΤΑΛΙΑ Κ. ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ

Συνεργαζόμενοι Δικηγόροι

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Μ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Η εταιρεία διατηρεί δίκτυο
συνεργατών δικηγόρων σε όλη
 την Ελλάδα αλλά και στην Κύπρο